BĚŽNÝ PRACOVNÍ DEN ENERGETICKÉHO SPECIALISTY – POHLED JEDNATELE

Cestování a cestování. 🚗 Znáte to každý. Jde o jednu z činností, kterou dělám téměř každý den. Pro mě jako energetika je však cestování nutné k tomu, abych se mohl zabývat individuálními a často velice zajímavými případy v podnicích, co se týká otázky úspory za energie, managementu hospodaření s energiemi a dalšími tématy. Promluvil si s jednateli společnosti, pochopil jejich potřeby a individualitu každého podniku ve vazbě na otázku řešení úspor energie. Této cestě často předchází úvodní Teamsy, pro vzájemné seznámení.

Příběhy zástupců společností, samotných společností, jsou různé, přičemž cíl je stejný, a to úspora energií a efektivní nakládání s nimi. Proto každá cesta stojí za to, přináší minimálně další zkušenosti pro mě jako energetika a často také spolupráci týkající se nejenom poskytnutí jednorázové služby, ale také následné systematické podpory, aby se navržené změnové projekty dotáhly do konce.

Poté, co se na spolupráci dohodneme, následuje etapa sběru podkladů a informací. Dokážete si představit, že hlavně ve starých areálech nebývá úplně triviální rozklíčovat, zda-li například daná větev otopné soustavy napájí čistě jeden stavební objekt 😉

Neméně důležité je po návrhu řešení probrat jednotlivé varianty i s projekčními kancelářemi a dodavateli technologie. A následně pro tu domněle optimální variantu opatření získat souhlas managementu společnosti, kdy často přijde zásah zvenčí v podobě změn podmínek na trhu s energií či změna priorit vlastníků a rázem musíte vše přeskládat.

Výše uvedené dokazuje, že práce energetika je vše jen ne statická a stereotypní. 🎢