Digiplant a rok 2023

I když nám rok 2023 ještě neskončil, tak bychom rádi shrnuli podstatné milníky, které se doposud udály a ovlivnily další směřování naší společnosti po již dvouletém působení na trhu. Které to jsou?

  1. ROZRŮSTÁME SE

Tým Digiplant se rozšířil o nového člena Mgr. Jakuba Dobrovolného, Emily Filákovou a Tomáše Přidala, což pozitivně ovlivnilo chod společnosti a ukázalo cestu k novým příležitostem.

2. OPRÁVNĚNÍ PRO ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY

Náš jednatel Ing. Erik Odvářka Ph.D., úspěšně složil před zkušební komisí na Státní energetické inspekci zkoušky opravňující provádět pro zákazníky Digiplant energetické audity a posudky. Se ziskem oprávnění z Ministerstva průmyslu a obchodu se Digiplant pustil naplno do komplexních projektů v oblasti energetiky, zpracovávání studií, posudků, auditů a dalších činností.

3. PROJEKTY

Přibývá nám počet projektů, ať již u stávajících nebo u nových klientů. Ať už se jedná o spolupráci na projektu digitalizace s mezinárodním startupem, řešení energetického hospodářství v podnicích různé velikosti či s obcí na místní energetické koncepci, tak projektů je více a za to jsme rádi.

4. PŘÍPADOVÉ STUDIE

Sestavili jsme soubor případových studií v oblasti energetiky, který přehledně reflektuje naši současnou činnost a zaměření primárně na udržitelnou energetiku.

5. PUBLIKAČNÍ ČINNOST a PODCASTY

Pravidelně publikujeme na LinkedIn, tvoříme příspěvky a zvyšujeme povědomí o naší společnosti. Naše komunita na LinkedIn se neustále rozrůstá a již přesáhla 2.000 sledujících.

Natočili jsme také podcast u našeho klienta, špičkové výrobní firmy Novogear spol. s.r.o. Za aktivní účasti výrobního ředitele jsme vysvětlovali, jakým způsobem můžeme pomoci výrobním firmám šetřit energii a peníze, a zároveň zvyšovat efektivitu hodnototvorných procesů.

6. VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ

Přednášíme v rámci veřejných vystoupení, a to například na jaře na Moravskoslezském inovačním centru k digitalizaci v energetice, v září na výzkumném a inovačním centru Intemac k energetice, udržitelnosti anebo na státní svátek 28. 10. v Praze na JUNAAK k energetice a výhledu jejího dalšího vývoje.

Za Digiplant přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce. 🍀