EFEKTIVNÍ MODEL SPOLUPRÁCE VEDOUCÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ENVIROMENTÁLNÍCH DOPADŮ PODNIKU

Cílem každého podniku je ušetřit náklady za energie, snížit energetickou náročnost a enviromentální dopady. V Digiplant jsme ve spolupráci s Lukášem Kalvodou z Moravskoslezského inovačního centra zpracovali dlouhodobý model spolupráce, program ENERGO&ENVI, jenž se zapojením energetického specialisty a poradce v oblasti CO2 a ESG vede právě k výše uvedeným cílům. Pro funkčnost tohoto modelu a dosažení cílů, je zásadní prokázání dat z energy management systému.

Výstupem z tohoto programu je soubor opatření, které povedou ke komparativnímu snížení spotřeby energie, vody, tvorby odpadů a souvisejících nákladů na ně v současných cenách, spolu s redukcí CO2 stopy vyplývajících z činností podniku.

Pro jednotlivé návrhové varianty opatření budou zanalyzovány možnosti financování využívající kombinace vlastních prostředků, dotací, zvýhodněných úvěrů nebo metody EPC. Podnik obdrží doporučení v podobě cestovní mapy opatření v čase spolu s očekávanými dopady opatření a jejich finanční náročností. Poskytnuté analýzy a výstupy budou dle požadavků instrumentů financování odpovídat formátu energetického posudku, CO2 auditu a ESG metodiky.

Snížení energetické náročnosti a přijetí opatření ve vazbě na enviromentální dopady, jdou „ruku v ruce“. Na tématech energetické efektivity a environmentálních dopadů je potřeba pracovat společně pro dosažení synergických přínosů pro podnik.