Jak zapadá APS do mapy podnikových informačních systémů?

APS je komplexní systém jak z hlediska nasazení a rutinního používání, tak z následného vytěžení přínosů podniku.

Nyní se podíváme na následující:

A.JAK ZAPOJIT APS DO MAPY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A
B.JAKÉ JSOU VÝSTUPY Z APS SMĚREM K UŽIVATELI

K zapojení APS do ERP potřebujeme tyto vstupy:

1. Objednávky a výrobní příkazy
2. Kusovníky a technologické postupy
3. Stavy zásob materiálů a jejich očekávané dodávky; safety stocks
4. Kalendář práce a kapacit
5. Vytíženost výrobních prostředků

APS rozvrhuje práci s ohledem na omezené kapacity, čemuž anglicky říkáme “finite capacity scheduling”. Přesné rozvrhování podle skutečných kapacitních limitů umožňuje, že daná práce probíhá všemi středisky opravdu efektivně.

TOTO MŮŽE ZNAMENAT ZKRÁCENÍ VÝROBY V ŘÁDU DNŮ AŽ TÝDNŮ!!!

B. APS tedy odpovídá uživatelům na TYTO KRITICKÉ OTÁZKY:

1. Jaký je výhledový plán – Je možné položky vyrobit v požadovaném čase?
2. Jaký je krátkodobý plán – Co máme dnes vyrábět a objednávat?
3. Jaký je obsah zkompletovaných výrobních příkazů + stav plnění objednávek

APS tedy vytváří lepší podklady k rozhodování, zjednodušuje a zkracuje dobu plánování.

APS dokáže reagovat na mimořádné události, nicméně má pár OMEZENÍ, se kterými je nutno počítat, a těmi jsou:

1. docházka zaměstnanců
2. stav materiálů
3. plánovaná údržba a neplánované odstávky.

Mimochodem, jakou změnu v KPIs byste očekávali Vy, pokud byste nad implementací APS uvažovali? Vaše dotazy piště do kontaktního formuláře.