MILNÍK V ENERGETICE – OSOBNÍ I PRO DIGIPLANT

V měsíci sprnu jsem úspěšně před zkušební komisí na Státní energetická inspekce zkoušky opravňující provádět pro zákazníky Digiplant s.r.o. energetické audity a posudky. Spolupráci na úsporách energií, přípravě realizačních projektů a jejich financování tak dáváme do formálního rámce v souladu s platnou legislativou a pravidly dotačních programů. Musíme si tedy počkat ještě pár dnů na doručení oprávnění z Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.