NA CESTĚ K ENERGETICKÝM AUDITŮM A POSUDKŮM

Květen a červen byly ve znamení studia, kdy jsem ve dvou blocích absolvoval celkem sedmidenní kurz organizovaný Asociací Energetických Auditorů.

Nyní čekám na přidělení termínu zkoušek pod vedením Státní energetická inspekce, abych získal oprávnění poskytovat energetické audity a posudky.

Těšíme se na rozšíření služeb našim klientům působící v energeticky náročných oborech, jimž především posudky umožní čerpat financování v patřičných dotačních výzvách. Ať už na zvyšování energetické účinnosti výrobních procesů, tak na zavádění energetického managementu s následnou digitalizací.

Jelikož se vedle továren v Digiplant zabýváme také rostlinami, partnerka mě zvěčnila před naším, na jaře založeným, růžovým záhonkem. Posuďte sami 🙂