OPTIMALIZACE? POŘÁD MÁ, CO ŘÍCI!

Během letošním ročníku finance Beyond Finance 2023 účastníci panelu k optimalizaci podnikům nastínili, jak se popasovat s vícečetnou, probíhající krizí: dozvuků covidu v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, nárůstu koncových cen energií a vysoké inflace.

Digiplant v panelu zastupoval vedoucí konzultant Erik Odvářka, jenž do startu doporučil podnikům soustředit se na:

  • nastavte řídicí strukturu tak, aby byla jednoznačně zodpovědná jednotka za nosný hodnototvorný proces. Např. realizace objednávkového cyklu od nákupu, přes interní logistiku, až po expedici
  • komunikujte horizontálně v organizaci: sebelepší plánovač a plánovací systém APS vám nepomůže, pokavaď obchodní oddělení bude neustále měnit prioritizaci zakázek ve frontě práce. Nastavit optimální dávky do výroby bude nemožné.
  • měřte spotřeby energie na klíčových spotřebičích. Budete moci rozklíčovat a zanést do variabilních nákladů tu spotřebu, která vede k tvorbě hodnoty. Přesněji určíte a rozpočítáte režie.

Výsledky se dostaví! Poděkování patří hlavnímu ekonomovi České Spořitelny Davidu Navrátilovi, jenž moderoval nejen panel věnovaný optimalizaci.