Pořád je co digitalizovat!

Digiplant by tímto příspěvkem chtěl poděkovat MSIC – Moravskoslezské inovační centrum za pozvání k expertním kulatým stolům u příležitosti oslavy 5. narozenin centra, kde jsem zastupoval téma digitalizace. Bylo to pro mě skvělé mentální cvičení, kdy v hodinovém bloku, v nahodilém pořadí řešíte charakterem naprosto odlišná témata:

  • Mladý startup chce zpoplatnit broadcasting instruktážních videí – možná jim to pomůže ke stabilitě jejich cash flow?
  • Velkoobchod s potřeby pro motoristy si sám programuje WMS, protože používá krabičkový účetní systém – možná nastal čas migrovat na výkonné ERP a zajistit si dlouhodobě provozovatelné systémy?
  • Univerzita chce digitalizovat své procesy kvůli zpřístupnění se návykům studentů a zmírnění administrativní zátěže.
  • Kolegové z podniku zabývajícího se digitalizací hledali cesty, jak přesvědčit stakeholdery u možných zákazníků o přínosech digitalizace.

Povzbuzující bylo, že především soukromé podniky přemýšlejí o možnostech digitalizace jako nástroje pro otevření nových business modelů, zvýšení výkonů a stabilizace cash flow. A pro instituce tradičního charakteru, jakou je univerzita, možnosti zpřístupnění se mladé generaci. Ještě jednou přeji MSIC vše nejlepší k narozeninám a už se těším na oslavy příští rok.