Proč máme vůbec nasazovat APS?

To je důležitá otázka, kterou mi při diskuzi položili kolegové Kamil Levinský a Matouš Paleček z Nation 1 VC fund.

Vytvořil jsem tedy jednoduché shrnutí, které vysvětluje:

  1. Proč APS (Advance Planning and Scheduling) nasazovat
  2. Jaké jsou styčné body APS vůči ERP (Enterprise Resource Planning, neboli česky Plánování podnikových zdrojů) a též uživatelům v podniku.
  3. Přínosy na podniková KPI.

Jelikož jsou tyto témata poměrně obsáhlá, budu jednotlivé body publikovat seriálově (seriály jsou v posledních letech oblíbené:-)).

Dnes se tedy s Vámi podívám na bod první, tedy proč vůbec APS nasazovat.

1) Zahrnuje kompletní dodavatelsko-odběratelský řetězec: od dodavatele materiálů až po expedici hotového výrobku koncovému klientovi
2) Umožňuje sledovat náklady, především variabilní související s výslednou cenou produktu
3) APS může být uplatněno v sektorech výroby, logistiky a e-commerce, je tedy velmi flexibilní
4) Alokuje materiály a výrobní kapacity k optimálnímu vyvážení zákaznických požadavků vůči kapacitám organizace.
5) Vede k optimalizovanému využití zdrojů v organizaci
6) Umožňuje zpracovávat WHAT – IF scénáře, tj. připravit se na alternativní řešení
7) Pomáhá zpracovávat reakce na rizikové scénáře
8) Organizace může v reakci na změnu požadavků přeplánovat aktivity v pravidelných intervalech (krátko-, středně-, i dlouhodobý plán)
9) Šetří organizaci čas dopředným plánováním

V další aktualitě probereme detailnější informace o vztahu APS a ERP a zároveň k uživatelům systému.