Zvýšení OEE výrobní linky

Významný výrobce stavebních prvků nás zaúkoloval přijít se souborem opatření vedoucím k zvýšení výkonů stávajících výrobních prostředků, s možnosti rychleji rekonfigurovat výrobní linku s ohledem na z...

Obnova plynové kotelny vs připojení na Centrální zásobování teplem

Zabývali jsme se komplexním posouzením alternativ a souvisejících nákladů na vytápění průmyslového areálu s ohledem na celkové náklady za životní cyklus. Výsledkem posouzení je optimální provozní a ná...

Jak ušetřit na zemním plynu rekuperací odpadního tepla?

Tým Digiplant měl za úkol zjistit úspory v rámci provozu tepelného zpracování kovů. Zároveň jsme se zabývali otázkou nasazení rekuperátoru ve vazbě na objem odpadního tepla v proudu spalin, jehož obje...

Jak ušetřit na energiích při obnově strojního parku?

Významný výrobce technologických celků se na nás obrátil s požadavkem na ušetření energií v rámci obnovy strojního parku, a to náhradou 4 m ohraňovacího lisu a stroje na dělení kovů (na 6 mm nerezovou...

Jak ušetřit nastavováním rezervovaných kapacit vůči patnácti minutovým špičkám odběru elektrické energie

Zabývali jsme se možností stabilizace 15 min. odběrů a snížení rezervované kapacity s využitím bateriového úložiště.

Tepelné čerpadlo v průmyslu

Zabývali jsme se vhodností využití tepelného čerpadla ve vazbě na teplou užitkovou vodu potřebnou pro podniky.