Definice a nastavení hodnototvorných procesů podniku


Výrobci stavebních prvků do zemědělských stavení, mladé a dynamicky rostoucí české firmě, pomáháme s definicí a nasazením hodnototvorných procesů do každodenního provozu. Cílem je především zlepšit schopnost plánovat výrobu, expedici i montáže u klientů, zajistit kontrolu nad materiálovými toky v podniku a zvýšit produktivitu výroby.

Jak jsme majitelovo zadání pojali? S našim konzultantským týmem jsme připravili sérii školení klíčových zaměstnanců podniku přímo v provozu na celkem 15 celých pracovních dní. Školení znamená i domácí úkoly a jejich pravidelnou kontrolu na začátku každého školícího dne.

Školením pokrýváme:

 • Zmapování a nastavení hodnototvorných procesů
 • Řízení zakázkové náplně
 • TPV: kusovníky, technologické postupy, konfigurace a normování
 • Plánování výroby a stanovení výrobních kapacit
 • Cenotvorba
 • Plánování nákupu, řízení dodavatelské kvality a dlouhodobého rozvoje dodavatelů
 • Plánování expedice a montáží u koncových zákazníků
 • Logistika a sklady, včetně jejich struktury fyzické a v informačních systémech
 • Sběr, vizualizace a vyhodnocování dat vázaných k podnikovým procesům
 • Měření a vyhodnocování výkonnosti podniku

Když bychom nahlédli pod pokličku vzorových školících dnů:

Školící den: Rozvržení skladů

Nastavili jsme řízení materiálového toku a vymezení dílčích skladů s fokusem na pohyb proti směru hlavního toku. Dojde k zaplocení a uzamčení skladu, aby bylo možné vymezit odpovědnosti pracovníků za skladové hladiny a odbavovat patřičné transakce fyzicky i v IS.

 • Sklad materiálový – vstupní
 • Sklad polotovarů
 • Kooperační sklad
 • Sklad hotových výrobků k přípravě na expedici

Školící den: Plánování

U zakázkové náplně jsme zavedli zpětné plánování vůči expedičnímu termínu a postup jsme názorně zvizualizovali na flipchartu. Zpětné plánování stanovuje s nejzazší termíny pro předcházející aktivity, jako přípravu expedice, výrobu, externí kooperace či nákup a vychystání materiálu. Jedná se také o klíčový vstup k sestavení výrobního kalendáře.

Práce u našeho klienta zdaleka neskončila, naopak pracujeme na bázi dlouhodobého partnerství. Velké penzum práce nás čeká v přenastavení ERP tak, aby jeho transakce a datové struktury odpovídaly nastaveným procesům. Neméně důležitý bude change management ve smyslu využívání, alespoň rámcově, plných schopností a možností ERP systému. Aby konečně dle přání majitele šetřilo firmě peníze a čas jejich zaměstnanců.