Obnova plynové kotelny vs připojení na Centrální zásobování teplem

Zabývali jsme se komplexním posouzením alternativ a souvisejících nákladů na vytápění průmyslového areálu s ohledem na celkové náklady za životní cyklus. Výsledkem posouzení je optimální provozní a nákladový model dodávek tepla.

PŘÍNOS PRO KLIENTA

Alternativa napojení na centrální zásobování teplem generuje vyšší čistou současnou hodnotu (NPV) při čerpání dotace na instalaci předávací stanice.

V čisté současné hodnotě ušetří klient 600 tis. Kč v nákladech přechodem na CZT v pětiletém hodnotícím cyklu.

Klientovi odpadne agenda související s údržbou a pravidelnými revizemi plynových kotlů a spalinových cest.