Jak ušetřit na energiích při obnově strojního parku?

Významný výrobce technologických celků se na nás obrátil s požadavkem na ušetření energií v rámci obnovy strojního parku, a to náhradou 4 m ohraňovacího lisu a stroje na dělení kovů (na 6 mm nerezovou ocel).

S ohledem na možnost čerpání podpor v rámci programu OP TAK jsme si byli vědomi toho, že u nových strojů je třeba redukce alespoň 30% energie. Vybrané opatření našeho týmu mělo mimo jiné zvýšit výkon, dostupnost a kvalitu ve výrobě a zároveň zajistit stabilitu plánování.

PŘÍNOS PRO KLIENTA

Oba stroje se kvalifikují splněním podmínky úspory min. 30% energie na výrobní operaci i ročně na danou směnnost.

Výše uznatelných nákladů je omezena klauzulí 90 000 Kč na ušetřenou MWh/rok.

Roční úspora nákladů na energie při úspoře 1,4 MWh a ceně elektrické energie 6 Kč za kWh odpovídá 8 400 Kč.

Modernizace strojů významně navýší výrobní kapacitu závodu, a to zvýšením rychlosti řezu materiálu laserem o 36 % a zvýšením rychlosti ohýbání o 11 %.