Jak ušetřit nastavováním rezervovaných kapacit vůči patnácti minutovým špičkám odběru elektrické energie

Zabývali jsme se možností stabilizace 15 min. odběrů a snížení rezervované kapacity s využitím bateriového úložiště. Bateriové úložiště umožňuje snížení nákladů a optimalizaci využívání energie. Výsledkem nastavení jsou značné úspory, které se promítnou do hospodářského výsledku firmy.

PŘÍNOS PRO KLIENTA

Přenastavením rezervovaných kapacit docílí podnik úspor 314 tis. Kč ročně. Rezervace kapacit příkonu je vhodné přezkoumat na roční bázi nebo při významné investici do podnikové energetiky, např. do FVE. Dále také, pokud dojde k obměně směnnosti, úpravě strojní technologie nebo algoritmu plánování a rozvrhování výroby.

STABILIZACE 15min ODBĚRŮ EL. ENERGIE POMOCÍ BAT.ÚLOŽIŠTĚ

Strategie: citlivostní analýza „Kapacita bateriového úložiště (BÚ) vs „míra snížení limitu rezervovaného příkonu pro odřezání 15min špiček“

  • Stanovení objemu energie z výskytů překročení daného limitu 15min odběrů k dimenzování BÚ na 85% míru využití (DoD)
  • Možnost nabití BÚ v měsících s nízkou výrobou (prosinec, leden): prioritní umístění el. energie z FVE v kombinaci s dokoupením ze sítě
  • Business model BÚ: úspora skrze snížení rezervované kapacity + ukládání přebytků z FVE v letních měsících

PŘÍNOS PRO KLIENTA

FVE je v obou případech racionálně dimenzovaná; Bateriové úložiště pojistí návratnost FVE – snižuje levný odprodej elektrické energie v poledne.

Úložiště dále stabilizuje 15min odběry a zajistí, že nedojde k překročení rezervovaných kapacit. Dá se také dimenzovat tak, že uloží denní přebytek pro využití ve večerních hodinách, což je výhodné především u podniků jedoucích na ranní směnu.