Řešení problémů s plánováním dodacích lhůt a dodavatelskou kvalitou

Zadavatel nás požádal o sestavu procesních opatření a přípravu podniku na nasazení ERP v kontextu překotného růstu výkonů podniku, který přes 90% výroby exportuje na náročné trhy v Severní Americe, Západní Evropě a na Středním Východě. Jelikož procesy pro řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců chyběly nebo byly neadekvátní, zaměstnanci neměli nástroje pro plánování dodacích lhůt vůči objednávkám. Rovněž dodavatelé měli problémy splnit kvalitu a objemy dodávek, včetně sledování šarží. Složitost chodu organizace je podtržena nutností zajistit pro každou exportní licenci.

Jak jsme k projektu přistoupili? Abychom naši činnost zacílili, sestavili jsme si se zadavatelem tzv. majitelské zadání:

 1. Zajištění konzistentní kvality koncového produktu, hodnocené na základě měřitelných parametrů,
 2. Vybudování robustního dodavatelského řetězce v kombinaci interních a externích dodávek, komponent, včetně interní schopnosti vyrábět většinu součástí výrobku a schopnosti plně pokrýt klíčové komponenty (hlaveň, závěr, rám),
 3. Řízení skladových zásob materiálů a polotovarů, včetně bezpečnostních hladin v případě výpadků dodávek či reprioritizace fronty výroby,
 4. Strukturování technické přípravy výroby, zajištění změnových a odchylkových řízení k zajištění konzistentnosti výroby včetně schopnosti řídit výrobní dávky a monitorovat šarže,
 5. Vytvoření předpokladů pro rozvoj konceptu I4.0, včetně zpětnovazebného zapojení výrobních prostředků do IS. Vytvoření předpokladů, včetně datové základny, pro vytvoření digitálních dvojčat v dalších etapách digitalizace: procesu i produktu.
 6. Vytvoření datové základny pro získání situačního přehledu v rámci závodu: od fronty práce pro jednotlivé operátory výroby, přes informační rozhled na úrovni funkcí (nákup, logistika, výroba apod.) až po informační přehled pro vedení podniku.
 7. Vytvoření předpokladů pro zavedení platformy e-commerce pro aktivaci a zapojení distributorů i koncových uživatelů v rámci obchodních aktivit a servisních činností
 8. Zajištění podnikových funkcí statutárního charakteru: vedení účetnictví, správy majetku, mzdové agendy, reportingu vůči státní správě, finančním ústavům a kontrolingu.

Záhy se ukázalo, že úzkým hrdlem pro realizaci výroby se staly prodlevy dodávek materiálů a podsestav zkombinované s nedodržování zasmluvněných objemů. Proto jsme záhy zavedli potřebná procesní opatření v oblasti řízení dodavatelských vztahů a kvality:

 • Řízení neshod a neustálé zlepšování
 • Řízení dokumentace a změnové řízení
 • Kontrola kvality položek na vstupu
 • 8D report pro řešení neshod
 • Revize TPP – technicko-přejímacích podmínek

Stabilizace dochvilnosti, plnění indikátorů kvality a předepsaných objemů dodávek umožnilo spuštění kapacitního plánování a tudíž i alokace materiálů a termínů výroby na konkrétní objednávky.

Dalším specifikem se ukázalo řízení procesu exportních licencí, který se mnohdy liší země od země. V jistých případech je potřeba produktu přiřadit výrobní číslo před puštěním výrobní objednávky, v jiných případech postačuje deklarovat výrobní čísla před expedicí. Proto jsme také připravili model řízení exportních licencí, který bude klonován a upravován pro konkrétní exportní destinace.

A co nás čeká dále? především nasazení ERP systému v plném rozsahu modulů, více také úvodní obrázek v příspěvku. Podnik již po předimplementační analýze intenzivně čistí kmenová data, aby byl připraven pro spuštění jádra (finance, majetek, mzdy, sklad, objednávky) na začátku nového fiskálního roku. Hned poté nás čeká spuštění workflow management systému (WfMS), abychom mohli řídit exportní proces pro cílové země a dále zkvalitnit zákaznický servis.