Jak ušetřit na zemním plynu rekuperací odpadního tepla?

Tým Digiplant měl za úkol zjistit úspory v rámci provozu tepelného zpracování kovů. Zároveň jsme se zabývali otázkou nasazení rekuperátoru ve vazbě na objem odpadního tepla v proudu spalin, jehož objem je ovlivněn počtem aktivních hořáků pecí.

ÚSPORY?

  • Provozy tepelného zpracování kovů jsou nasazovány obvykle v režimu 24/7/365 pro předejití odstavování a následného temperování pece
  • Jedná se tedy o sezónně nezávislý zdroj odpadního tepla

Možnosti rekuperace (vliv hmotnosti vsádky):

  • Odpadní teplo v proudu spalin: nasazení rekuperátoru
  • Objem energie ovlivněn počtem aktivních hořáků
  • Vsádka na 62% hmotnostního limitu pece: rekuperace 14% energie, úspora 622 Kč/dávka
  • Vsádka na 16% hmotnostního limitu pece: rekuperace 17% energie, úspora 825 Kč/dávka
  • Dalších 5% úspory rekuperací tepla z olejové lázně

PŘÍNOS PRO KLIENTA

Minimalizace spotřeby zemního plynu na režijní potřeby, úspora na nákladech.

Pokles spotřeby zemního plynu na úrovni závodu o 10%, kdy rekuperovaná tepelná energie umožňuje odstavit kotle na zemní plyn vyjma mrazu pod -5° Celsia.