Tepelné čerpadlo v průmyslu

Zabývali jsme se vhodností využití tepelného čerpadla ve vazbě na teplou užitkovou vodu potřebnou pro podniky. Výsledkem nastavení jsou značné úspory, které se promítnou do hospodářského výsledku firmy.

ÚSPORY?

Potřeba nízkopotenciální (35…45°C) teplé užitkové vody v podnicích, nyní často využívající zemního plynu

  • Vytápění administrativních budov
    radiátory, podlahovým vytápěním
  • Vytápění výrobních prostor výměníky

Příklad:

2m3 40°C vody k rozpouštění prášků

  • Spotřeba teplé vody v časovém okně 10hod
  • Potřeba ohřátí 1,2m3 zásobníku za 2hod
  • Dimenzování 24kW tepelného čerpadla

PŘÍNOS PRO KLIENTA

Úspora za elektrickou energii 90tis Kč vůči bojleru. Podnik postupně redukuje závislost na konkrétních energonositelích, především na zemním plynu pro vytápění.

Tepelné čerpadlo může být výhodné např. pro potřeby tepla na ohřev TUV, případně úpravu teploty vnitřních prostor.