Služby

ENERGETIKA

Zpracujeme Vám studii proveditelnosti, energetický audit nebo posudek. Vaší firmě doporučíme konkrétní opatření k docílení energetických úspor, tak aby generovala vyšší zisky a netratila na neefektivním využití energií. Zanalyzujeme data pro ukazatel spotřeby energie na jednotlivé činnosti, výkonnost výrobního procesu. Cíle stanovujeme realisticky s ohledem na skutečnost a očekávání v daném průmyslovém oboru. Máme také zkušenosti s úspornými opatřeními ve veřejné správě, včetně zpracování místních energetických koncepcí  obcí. Pravidelně sledujeme vývoj trhu s energiemi, rozumíme zdrojové stránce a jsme schopni navrhnout obcím zdrojový mix pro dosažení dlouhodobých úspor.

PROCESNÍ INŽENÝRINK A DIGITALIZACE

Zajistíme, že klíčové aktivity v podniku jsou popsány procesy – sérií akcí a kroků potřebných k docílení stanovených výsledků. Stanou se opakovatelnou, měřitelnou aktivitou. Každý z vašich zaměstnanců bude vědět, za který proces zodpovídá. Nasadíme, případně zmodernizujeme informační systémy. V případě potřeby optimalizujeme tok materiálu firmou, propočteme návratnosti, tak aby učiněné kroky byly pro podnik přínosem. Pomocí analýzy OEE a metodiky SMED rekonfigurujeme výrobní linku ke zvýšení produktivity, vyrobení více kusů výrobků a docílení zlepšení hospodářského výsledku.

ANALÝZA DAT

Každý proces lze popsat vstupy a požadovanými výstupy, a tudíž i souvisejícími daty. Na základě analýzy získaných dat jsme schopni vyhodnocovat výkonnost procesu a napravovat jeho úzká hrdla k zvýšení výkonu a hospodářského výsledku podniku. Příkladem je analýza dat vedoucí ke zvýšení dostupnosti výrobních zdrojů elektrické energie provozovaných v provozně náročném režimu podpůrných služeb.

FINANCOVÁNÍ A DOTACE

Investiční projekty jsou náročné personálními i finančními náklady. Sestavíme projekty, záměry, abyste mohli čerpat vhodné dotace a dotační žádost byla kladně hodnocena. Zpracujeme Vám energetický posudek pro potřeby podání dotace například v programu OP TAK výzvy Úspory energie. Pomůžeme Vám se zajištěním financování konkrétního projektu.

Jsme Digiplant

Skupina profesionálů v oblasti energetické efektivity a managementu, digitalizace v různých průmyslových odvětvích. Zavádíme energetické úspory a optimalizujeme náklady ve firmách. Prostřednictvím jednatele společnosti máme oprávnění zpracovávat energetické audity a posudky. Ve výrobních společnostech také digitalizujeme výrobní i nevýrobní procesy, zabýváme se optimalizací toku materiálu.

Společnost Digiplant založil Ing. Erik Odvářka, PhD. v roce 2021, aby v něm mohl otisknout své hodnoty, zkušenosti z profesního života či poradenského programu DIGIMAT. V současné době je energetickým specialistou, členem Asociace energetických auditorů-energetických specialistů.

Po zavedení energetických úspor nebo digitalizaci procesů je našim cílem spolupráci dlouhodobě rozvíjet a využívat získaných dat pro průběžné zlepšování chodu podniku zákazníka.

Úzká spolupráce s klientem

Ať už disponujete novým, superautomatizovaným závodem, nebo zánovní strojní pilou, z Vaší linky dostaneme maximum. Zakládáme si na důkladném porozumění businessového segmentu, ve kterém působíte a jakým způsobem generujete hodnotu, aneb zač jsou ochotni Vás klienti platit. Navrhneme model spolupráce. Kombinujeme intenzivní workshopy v provozovnách klienta s online schůzkami a prací v klidu kanceláře.

Pracujeme s každou pozicí, kterou je potřeba zapojit: od majitele až po operátora výroby. Neostýcháme se dát Vašim zaměstnancům domácí úkoly. A aktivně řešit, pokud jim jejich řešení nejde nebo nemají chuť se učit novým věcem. Business se vyvíjí a zaměstnanci musí držet krok!

Školení zaměstnanců

Oblíbeným formátem, který využíváme, jsou školení zaměstnanců přímo v provozu. Zapojíme všechny funkce, které se podílí na hodnototvorném procesu, vymezíme odpovědnosti, upravíme organizační strukturu i popisy pracovních pozic. Postupně se vnořujeme hlouběji a hlouběji do každého z procesů a zajistíme, aby jednotlivé procesní bloky byly detailně charakterizovány. Nastavíme „Management Operating System“ a pomáháme rozjet klíčové události. Například klíčovou týdenní poradu k plánování Zakázkové náplně, včetně přípravy souvisejících dat k rozhodování.

Základní úkoly Digiplantu?
  1. pomoci podniku nebo obci za účelem dosažení dlouhodobé energetické soběstačnosti
  2. poskytnout kvalitní procesní inženýring s ohledem na potřeby klienta a jeho požadavky
  3. doporučit financování projektů, pomoci se zajištěním jejich financování
Co od nás můžete očekávat?
  • KVALITU
  • OTEVŘENOST
  • SPOLUPRÁCI
  • ZODPOVĚDNOST

Případové studie

Všechny studie