Služby

Procesní optimalizace

Podíváme se na činnosti, které generují výkony a marže a naopak kde nám zbytečně utíkají náklady. Naplánujeme opatření, abychom upravili výrobní mix k činnostem s vyšším obchodním potenciálem a maržemi. Zvýšíme výkon a dostupnost výrobních prostředků. Kvalitu budete mít pod kontrolou počínaje poptávkou po materiálu u dodavatele, až po dodání zboží k zákazníkovým dveřím. Zaměstnanci budou mít jasný přehled, zač odpovídají a proč mají postupy ve svěřené oblasti průběžně zlepšovat.

Energetická efektivita

Nachystáme postupy k zvyšování energetické efektivity výroby, služeb a podpůrných aktivit ve vašem podniku. Sestavíme předpověď energetické náročnosti vůči očekávané výrobě a službám tak, abychom se vešli do odběrové křivky. Snížíme spotřebu a platby, zajistíme spolehlivost a bezpečnost pro splnění výrobního plánu. Pokud energie sami vyrábíte, prozkoumáme možnosti pro obchod/barter s přebytky s energií. Na energetickou krizi budete připraveni.

ANALÝZA DAT

Napojíme se na vaše informační systémy, analyzujeme a zpracujeme vaše data tak, aby dávala smysl. Zjistíme, jaká je dochvilnost plnění zakázek, dostupnost a výkon ve výrobě a jak fungují jednotlivé kroky v systému řízení kvality. Pokud se zvyšuje zpoždění v logistice nebo naopak ve výrobě, data to prokážou. Získáme přehled, kolik spotřebováváme na výrobu zdrojů: lidských, materiálových, strojních i energetických. Změříme výchozí situaci i stav po nasazení námi navržených opatření. Prokážeme tak úspory, kterých jsme docílili.

FINANCOVÁNÍ A DOTACE

Investiční projekty jsou náročné personálními i finančními náklady. Sestavíme vaše projekty tak, abyste získali bankovní úvěr a mohli k němu zároveň čerpat vhodné dotace. Dodáme potřebné audity a posudky, například energetické, kybernetické bezpečnosti nebo digitální vyzrálosti organizace. Ulevíme vašim investičním rozpočtům i klíčovým pracovníkům.

Jak to probíhá?

Jsme Digiplant. Skupina profesionálů v oblasti digitalizace, energetické efektivity a managementu v různých průmyslových odvětvích. Digitalizace je dnes běžnou součástí všech procesů, ale my ji skutečně přinášíme našim zákazníkům. V jejich výrobních společnostech digitalizujeme výrobní i nevýrobní procesy.

Každý konzultant se u našich klientů řídí heslem: „Digitalizace jako příležitost k novým obchodním modelům a vyšším maržím.“ Příliš ambiciózní? Zcela oprávněně, neb naše výsledky máme podloženy tvrdými daty vycházejícími z práce týmu DIGIPLANT. Společnost založil Ing. Erik Odvářka, PhD. v roce 2021, aby mohl v DIGIPLANTu otisknout hodnoty, jimiž se řídí, své předchozí zkušenosti profesní i z poradenského programu DIGIMAT.

Během naší činnosti využíváme bohaté zkušenosti z oblastí výzkumu, vývoje a výroby, získané v USA, Británii či Německu. Na to navazujeme znalostmi postupů v oblasti digitalizace, mimo jiné podložené řízením portfolia o přibližně 100 dodaných ERP projektech ročně.

Po zavedení procesů a jejich digitalizaci je cílem spolupráci dlouhodobě rozvíjet a využívat získaných dat pro průběžné zlepšování chodu podniku. Jak postupujeme?

Úzká spolupráce s klientem

Ať už disponujete novým, superautomatizovaným závodem, nebo zánovní strojní pilou, z Vaší linky dostaneme maximum. Zakládáme si na důkladném porozumění businessového segmentu, ve kterém působíte a jakým způsobem generujete hodnotu, aneb zač jsou ochotni Vás klienti platit. Navrhneme model spolupráce. Kombinujeme intenzivní workshopy v provozovnách klienta s online schůzkami a prací v klidu kanceláře.

Pracujeme s každou pozicí, kterou je potřeba zapojit: od majitele až po operátora výroby. Neostýcháme se dát Vašim zaměstnancům domácí úkoly. A aktivně řešit, pokud jim jejich řešení nejde nebo nemají chuť se učit novým věcem. Business se vyvíjí a zaměstnanci musí držet krok!

Školení zaměstnanců

Oblíbeným formátem, který využíváme, jsou školení zaměstnanců přímo v provozu. Zapojíme všechny funkce, které se podílí na hodnototvorném procesu, vymezíme odpovědnosti, upravíme organizační strukturu i popisy pracovních pozic. Postupně se vnořujeme hlouběji a hlouběji do každého z procesů a zajistíme, aby jednotlivé procesní bloky byly detailně charakterizovány. Nastavíme „Management Operating System“ a pomáháme rozjet klíčové události. Například klíčovou týdenní poradu k plánování Zakázkové náplně, včetně přípravy souvisejících dat k rozhodování.

Hlavní oblasti, na které se zaměřujeme

 1. Procesní inženýring
  Zajistíme, že hodnototvorné činnosti ve Vašem podniku budou popsány procesy. Stanou se opakovatelnou aktivitou, která na základě definovaných vstupů dává očekávané výstupy. Každý z Vašich zaměstnanců bude vědět, za který proces, případně jeho část, zodpovídá.
 2. Energetický management
  Máme představu o spotřebě jednotlivých energetických médií v čase. Vlastní výrobu energií doplňujeme výhodnými nákupy ze sítí. Využíváme akumulátorů a technologických procesů k akumulaci energií pro vybalancování odběrové křivky s dodávkami. Pokud nastane pokles v objemech dodávaných energií, umíme reagovat tak, aby byli klíčové činnosti zachovány.
 3. Energetické úspory
  Není to jenom o zateplování. Prozkoumáme detailně technologické procesy a zajistíme, kde můžeme energii šetřit a případně rekuperovat zpět do sítí v rámci jednotlivých technologických procesů.
 4. Digitalizace
  Nasadíme, případně zmodernizujeme informační systémy tak, aby svým nastavením odrážely procesy tak, jak jsou každodenně využívány. Pracovníci využívají mobilních zařízení místo umaštěných papíru.
 5. Datová integrace
  Jednotlivé fáze procesu jsou popsány datovými sadami. Jsme schopni vyhodnocovat výkonnost procesu a reagovat na jeho úzká hrdla, která podvazují výkony a hospodářský výsledek podniku.
 6. Průběžné zlepšování
  Každý proces má svého vlastníka, jenž má představu, jak jej dal zefektivňovat. Očekáváme mimo jiné zlepšení klientského servisu, zrychlení obrátkovosti materiálů a výrobků, zvýšení hospodářského výsledku nebo identifikaci dalších potenciálních úspor energií.
 7. Business case pro investiční projekty
  Investiční projekty vyhodnotíme z hlediska investic a očekávaných dopadů. Ať už se jedná o tvrdé dopady ve smyslu vlivu na výkaz zisků a ztrát, nebo měkkých, kdy klient bude moci využívat přehledného produktového konfigurátoru. Zasadíme si jednotlivé projekty do cestovní mapy, aby jejich posloupnost dávala vždycky smysl.

Co Vám doručíme?

 • Cestovní mapu digitalizace s podrobným popisem jednotlivých procesních a digitalizačních opatření.
 • Zmapované procesy, jejich vlastníky, návaznost na organizační strukturu s popsanými vstupy, výstupy a indikátory výkonnosti procesu.
 • Připravíme zadávací dokumentace na nasazení příslušných informačních systémů.
 • Pomůžeme informační systémy nasadit a zadaptovat na ně Vaše zaměstnance.
 • Vašim zaměstnancům i zákazníkům dáme informační přehled, data a nástroje. Například k tomu, aby společně mohli dotahovat zakázky do úspěšného konce.
 • Otevřeme vašemu podniku digitalizací nové obchodní příležitosti a SPOLEČNĚ s vámi zvyšujeme výkony a marži podniku.
 • Vyčíslíme vám dopad zavedených opatření na výsledovku

Případové studie

Všechny studie