Tým Digiplant

Pečlivě vybráni a stmeleni hodnotami Digiplantu, členům našeho týmu říkáme reprezentanti. Mají za sebou dlouholetá působení v exponovaných pozicích v průmyslu a energetice, relevantní naší klientele. Na znalosti podnikových procesů navázali digitálními nástroji. 

Jako tým se řídíme následujícími pravidly:

I. integrita:

děláme to nejlepší pro všechny strany a vždy říkáme to, co si myslíme. rozhodujeme se na základě předem stanovených kritérii.


II. udržitelnost:

zajišťujeme, abyste neplýtvali a vaše zdroje byly účelně využity.


III. rozvoj:

dbáme na to, aby se námi nastavené principy vedení neustále posilovaly a propisovaly do každého patra vaší organizace.

Členové týmu

Ing. Erik Odvářka, Ph.D.

Jednatel, garant pro energetiku

Během doktorského studia a následných pracovních  působeních ve Velké Británii, USA a Německu jsem stál u zrodu technologií, které nyní hýbou světem (hybridní pohon vozidel, elektrifikace pneumatických a hydraulických systémů letadel). Podílel jsem se na rozvoji a transformaci globální společnosti Honeywell z pohledu podnikových informačních systémů. Postavil jsem tým 30 projektových manažerů a společně jsme realizovali více než 250 projektů v ERP systémech SAP a Oracle.

V podnicích se zaměřuji na hodnototvorné procesy, jejich digitalizaci a efektivní hospodaření s energiemi, vše měřeno dopadem na výkaz zisků a ztrát podniku.

Emily Filáková

Back Office Assistant

Emily se stará o hladký chod administrativních činností, mimo jiné objednávek a fakturací.

Spravuje také pro Digiplant a jeho jednatele sociální sítě a buduje komunity sledujících.

Ing. et Ing. Milan Vavroušek

Garant pro řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců a výroby

Přináším dvě dekády zkušeností v korporátech s dodavatelsko-odběratelskými řetězci s celosvětovým rozsahem. Mám zkušenosti s vedením a rozvojem oddělení o 100+ zaměstnancích v různých výrobních odvětvích.

Optimalizuji výrobní a servisní procesy až do úrovně tvorby a nastavování výrobních linek. Zajišťuji lean conversion ve value/non value added procesech. Zabývám se také rozvojem dodavatelsko-odběratelského řetězce, změnovým/odchylkovým řízením, vzorkovým řízením + schvalováním dodavatelů. Pomáhám také s zvyšováním funkčnosti procesů interní/externí kvality.

Tomáš Přidal

Garant pro datovou analytiku

Zabývám se agregací, čištěním, analýzou a vizualizací dat. Ať už se jedná o analýzu statickou, nebo v reálném čase, vybereme pro vás vhodný nástroj, jako např. MS Power BI nebo Grafana.

Využívám naplno potenciálu AI, abychom projekty realizovali co nejefektivněji.

Mám rovněž dlouholeté zkušenosti ze supply chain z automotive i farmacie, takže pomůžu i data našim klientům interpretovat.

Ing. Roman Lexa

Konzultant pro energetiku

Svou kariéru jsem zasvětil integraci obnovitelných i konvenčních energetických zdrojů, včetně zvyšování jejich účinnosti a provozuschopnosti. Mám zkušenosti jak z působení u dominantních hráčů na českém energetickém trhu, tak i z mladých energetických start-upů zapojených na evropských trzích. Detailně modeluji provozní charakteristiky jednotlivých zdrojů energií, abych je vhodně zkombinoval za účelem zkrácení doby návratnosti investice při současném zajištění spolehlivosti dodávek potřebných energetických médií. Expertní znalosti mám především v oblasti tepelných čerpadel a v rekuperaci odpadního tepla pomocí Organického Rankinova Cyklu (ORC).