Digiplant pomáhá občanům a obcím zorientovat se v oblasti Greenfield FVE

Na poslední výrazný volný prostor, nezastavěné louky, si v naší malebné podbeskydské obci Střítež brousí zuby developer FVE.

Slibuje obci fixní cenu silové energie na 1,80 Kč/kWh, což se tváří z pohledu očekávaného usazení cen silovky na €100/MWh, tj. cca 2,40Kč/kWh, na první pohled výhodně. Z bulletinu, který jsme obdrželi, nicméně není zřejmé, zda-li bude developer garantovat cenu silovky celoročně na 1,80 Kč/kWh, nebo jen v letní sezónně… zda-li bude fixace na rok či na příštích 30… zda-li si naše odběrná místa převede pod sebe jako obchodníka… výčet otázek by mohl pokračovat.

Developer dosti dobře může projekt FVE protlačit jako veřejnou technickou infrastrukturu bez ohledu na názor spoluobčanů. Jsou deklarované subvence obci a občanům doopravdy výhodné? – z bulletinu to nevyčteme. Pravdou je, že na nedalekém Karvinsku je kvantum ploch nevratně postižených těžbou uhlí a kvantum 22kV a 110kV rozvoden a vedení, které lze využít k připojení FVE.

Na Ministerstvu Průmyslu a Obchodu mají námět na zamyšlenou, jak vymezit volné plochy pro stavbu FVE na zelené louce. Vhodných ploch, aniž by bylo nutné zabírat volný, zelený prostor, je přehršle!

Ve Stříteži se nacházejí pouze obstarožní linky 22kV, které by nezvládly odvést výkon z rozlehlé FVE farmy. Developer proto koketuje se stavbou nové 22kV LINKY do nedaleké 110/22kV rozvodny Ropice ve správě ČEZ Distribuce, rámcově vzdálené 4,5 km vzdušnou čarou od potenciálního místa instalace FVE. Rozsah polí rozvodny na obrázku odpovídá původnímu účelu napájení Třineckých železáren. Pro ilustraci místních odběrů, jen podnikový zdroj Energetika Třinec disponuje vlastním instalovaným příkonem 101,5MWe. Vracím se tím k minulému příspěvku, kdy jsem poukázal na výhody bohatě dimenzované energetické infrastruktury průmyslového regionu pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Nedivme se, že zdejší pozemky představují takové lákadlo pro instalaci rozsáhlé FVE farmy o špičkovém výkonu v rozsahu 10MWpk+.