Zavádíme energetické úspory a optimalizujeme náklady ve firmách

Zavedení energetických úspor, optimalizace nákladů, jsou pro kvalitně řízenou firmu prioritou. Spolu s automatizací, digitalizací a nasazením odpovídajících informačních systémů, představují opatření nezbytná pro další rozvoj firmy a kontinuální kladný hospodářský výsledek podniku.

Obraťte se na Digiplant. Rádi Vám pomůžeme.

Zavádíme energetické úspory a optimalizujeme náklady ve firmách

Služby

ENERGETIKA

Zpracujeme Vám studii proveditelnosti, energetický audit nebo posudek. Vaší firmě doporučíme konkrétní opatření k docílení energetických úspor, tak aby generovala vyšší zisky a netratila na neefektivním využití energií. Zanalyzujeme data pro ukazatel spotřeby energie na jednotlivé činnosti, výkonnost výrobního procesu. Cíle stanovujeme realisticky s ohledem na skutečnost a očekávání v daném průmyslovém oboru. Máme také zkušenosti s úspornými opatřeními ve veřejné správě, včetně zpracování místních energetických koncepcí  obcí. Pravidelně sledujeme vývoj trhu s energiemi, rozumíme zdrojové stránce a jsme schopni navrhnout obcím zdrojový mix pro dosažení dlouhodobých úspor.

PROCESNÍ INŽENÝRINK A DIGITALIZACE

Zajistíme, že klíčové aktivity v podniku jsou popsány procesy – sérií akcí a kroků potřebných k docílení stanovených výsledků. Stanou se opakovatelnou, měřitelnou aktivitou. Každý z vašich zaměstnanců bude vědět, za který proces zodpovídá. Nasadíme, případně zmodernizujeme informační systémy. V případě potřeby optimalizujeme tok materiálu firmou, propočteme návratnosti, tak aby učiněné kroky byly pro podnik přínosem. Pomocí analýzy OEE a metodiky SMED rekonfigurujeme výrobní linku ke zvýšení produktivity, vyrobení více kusů výrobků a docílení zlepšení hospodářského výsledku.

ANALÝZA DAT

Každý proces lze popsat vstupy a požadovanými výstupy, a tudíž i souvisejícími daty. Na základě analýzy získaných dat jsme schopni vyhodnocovat výkonnost procesu a napravovat jeho úzká hrdla k zvýšení výkonu a hospodářského výsledku podniku. Příkladem je analýza dat vedoucí ke zvýšení dostupnosti výrobních zdrojů elektrické energie provozovaných v provozně náročném režimu podpůrných služeb.

FINANCOVÁNÍ A DOTACE

Investiční projekty jsou náročné personálními i finančními náklady. Sestavíme projekty, záměry, abyste mohli čerpat vhodné dotace a dotační žádost byla kladně hodnocena. Zpracujeme Vám energetický posudek pro potřeby podání dotace například v programu OP TAK výzvy Úspory energie. Pomůžeme Vám se zajištěním financování konkrétního projektu.

Případové studie

Spolupracujeme

Aktuálně

Tým Digiplant

Pečlivě vybráni a stmeleni hodnotami Digiplantu, členům našeho týmu říkáme reprezentanti. Mají za sebou dlouholetá působení v exponovaných pozicích v průmyslu a energetice, relevantní naší klientele. Na znalosti podnikových procesů navázali digitálními nástroji.