Optimalizujeme náklady ve výrobních firmách

Optimalizujte náklady ve výrobní firmě až o desítky procent. Zvyšte společně s námi výkonnost a stabilitu podnikových procesů a koncentrujte výrobu do nižšího počtu směn. Nebude už vás trápit kolísání směnových OEE mezi 15% až 65%. Ušetříte tak režijní náklady i mzdy, navíc vám na nová opatření pomůžeme zajistit financování, včetně dotací.

Navrhneme vám efektivní zásobování výrobních linek a tím zlepšíme jejich výkon. Doporučíme opatření na navýšení dostupnosti výrobních linek. Zorganizujeme plánování s ohledem na zakázkovou náplň. Zajistíme přehled o spotřebě a efektivní využití energie v budovách i ve výrobních technologiích. Problémy důkladně zanalyzujeme s využitím nástrojů jako jsou 8D reporty nebo Ishikawa diagram. Při následné průběžné optimalizaci pak používáme Value Stream Mapping a vhodně kombinujeme Lean Manufacturing s metodikou Six Sigma.

Optimalizujeme náklady ve výrobních firmách

Služby

Procesní optimalizace

Podíváme se na činnosti, které generují výkony a marže a naopak kde nám zbytečně utíkají náklady. Naplánujeme opatření, abychom upravili výrobní mix k činnostem s vyšším obchodním potenciálem a maržemi. Zvýšíme výkon a dostupnost výrobních prostředků. Kvalitu budete mít pod kontrolou počínaje poptávkou po materiálu u dodavatele, až po dodání zboží k zákazníkovým dveřím. Zaměstnanci budou mít jasný přehled, zač odpovídají a proč mají postupy ve svěřené oblasti průběžně zlepšovat.

Energetická efektivita

Nachystáme postupy k zvyšování energetické efektivity výroby, služeb a podpůrných aktivit ve vašem podniku. Sestavíme předpověď energetické náročnosti vůči očekávané výrobě a službám tak, abychom se vešli do odběrové křivky. Snížíme spotřebu a platby, zajistíme spolehlivost a bezpečnost pro splnění výrobního plánu. Pokud energie sami vyrábíte, prozkoumáme možnosti pro obchod/barter s přebytky s energií. Na energetickou krizi budete připraveni.

ANALÝZA DAT

Napojíme se na vaše informační systémy, analyzujeme a zpracujeme vaše data tak, aby dávala smysl. Zjistíme, jaká je dochvilnost plnění zakázek, dostupnost a výkon ve výrobě a jak fungují jednotlivé kroky v systému řízení kvality. Pokud se zvyšuje zpoždění v logistice nebo naopak ve výrobě, data to prokážou. Získáme přehled, kolik spotřebováváme na výrobu zdrojů: lidských, materiálových, strojních i energetických. Změříme výchozí situaci i stav po nasazení námi navržených opatření. Prokážeme tak úspory, kterých jsme docílili.

FINANCOVÁNÍ A DOTACE

Investiční projekty jsou náročné personálními i finančními náklady. Sestavíme vaše projekty tak, abyste získali bankovní úvěr a mohli k němu zároveň čerpat vhodné dotace. Dodáme potřebné audity a posudky, například energetické, kybernetické bezpečnosti nebo digitální vyzrálosti organizace. Ulevíme vašim investičním rozpočtům i klíčovým pracovníkům.

Případové studie

Spolupracujeme

Aktuálně

Tým Digiplant

Pečlivě vybráni a stmeleni hodnotami Digiplantu, členům našeho týmu říkáme reprezentanti. Mají za sebou dlouholetá působení v exponovaných pozicích v průmyslu a energetice, relevantní naší klientele. Na znalosti podnikových procesů navázali digitálními nástroji.