VÍTE K ČEMU SLOUŽÍ HEIDŽUNKA, JAPONSKY HEIJUNKA?

Heijunka (平準化), anglicky levelling, česky vyrovnávání výroby (balancování výroby), je pojem patřící do okruhu metod a principů, vyvinutých a rozvíjených v rámci produkčního systému společnosti Toyota. 

MY JEJÍ KOUZLO VYUŽÍVÁME VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH A TO PROTO, ABY MĚLI KLÍČOVÍ ČLENOVÉ TÝMU PLÁN PŘÍMO PŘED OČIMA.

Společnost Haze má za sebou, díky schopnosti vyjít vstříc konstrukčně požadavkům klienta, kvalitě výroby i montáže, a následnému dochvilnému servisu, velmi úspěšný rok doprovázený nárůstem výkonů o DESÍTKY PROCENT!!! V Haze jsou špičkovými odborníky na výrobu a montáž prvků určených do zemědělských staveb, na nichž v dnešní době mnozí investoři rozhodně nešetří. Společnost požádala Digiplant o přenastavení procesů tak, aby odrážely nárůst OBJEMŮ zakázkové náplně i požadavek zákazníků na vyšší míru flexibilitu ohledně instalačních termínů odvislých od stavební připravenosti.

V první řadě jsme se pustili do nastavení procesů řízení zakázkové náplně. Každá poptávka s požadovaným datem montáže i následující objednávka jsou zaknihovány do plánu sestávajícího se ze STOVEK položek. Ještě, než se zaváže NÁŠ KLIENT svému zákazníkovi s realizačním datumem, je si jist, že bude mít:

 → DOSTUPNÉ MONTÁŽNÍ KAPACITY, 
→ výrobní kapacity a 
→ stihne nakoupit veškeré potřebné materiály a výrobní kooperace.

Důležitá věc je také, že VEDENÍ a především MONTÁŽNÍ TÝM mají PLÁN NEUSTÁLE VIDITELNÝ PŘED SEBOU a může podle něj realizovat týdenní zakázkové porady a dle potřeby přeplánovávat zakázky v případě změn.

V dalším kroku nás čeká kompletní přestavba informačního systému, abychom plánovací proces mohli plně ZAUTOMATIZOVAT. Zde je pro nás zásadní, že si tým může proces vyzkoušet a vyladit na obrovské tabuli HEIJONKA, než dojde k významné investici do ERP systému. Takže už přibližně ví, co jej čeká a má jistotu, že stihne všechny zákaznické milníky do konce roku.

DOVĚTEK: Důležité je, že HEIJONKA si brzy získala oblibu u vedoucích oddělení, viz foto, která jsou do plánovacího procesu zapojena: obchodu, technologie, logistiky, výroby a montáží. Tým využívá i magnetků podle barev semaforu k stavu jednotlivých zakázek a zaznamenává si na ně jednotlivé korektivní akce, jejich vlastníky a data plnění.

HEIJONKA týmu prakticky ukázala, jak přistoupit k rozšíření ERP systému o plánování zakázek.