Zářijový seminář k energetickému hospodářství v malých a středních podnicích

Dne 14. 9. 2023 náš vedoucí konzultant a zároveň jednatel Ing. Erik Odvářka, Ph.D. přednášel na semináři v centru INTEMAC, kde se spolu s kolegy Danielem Ullmannem a Matějem Sarvašem věnovali tématu:
JAK NA ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH? 

 Zaznělo velké množství dotazů od účastníků, které velice rezonovaly s tématy, jež Digiplant v podnicích řeší. 
 
Jak na úrovni energetické bilance a hospodářství celé organizace: 
✅ proč zavádět systém energetického managementu, ať už v „light“ verzi nebo v souladu s ISO 50001? 
✅ jaké agendy k energetice byste měli v podniku vést s ohledem na „legislativní minimum“? 
✅ kdy máte povinnost realizovat energetický audit a jaký je význam energetických posudků, pokud chcete investiční projekty zaměřené na energetické hospodaření kofinancovat z dotací? 
 
Tak detailně ke zdrojům energií a optimalizaci spotřeby: 
✅ jaký význam může hrát FVE a bateriové úložiště v redukci nákladů podniků rozdílné energetické náročnosti? 
✅ co znamenají pojmy rezervovaný příkon a kapacita a jak se můžeme vyhnout penalizacím za jejich překročení? 
✅ proč má nevhodně nastavená směnnost ve výrobním podniku markantní dopad na spotřebu energie? 
 
Pokud máte náměty, které byste rádi k tématu prodiskutovali, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.